-10% sa promo kod : ANDROID10

Uslovi korišćenja

Naše pravne informacije

 

Molimo vas pročitajte ove uslove korišćenja pre upotrebe ove web stranice. Prijavom na ovu stranicu prihvatate ove uslove i odredbe bez zadržavanja.

Uređivač sajta

Mondial 8K

2035 Sunset Lake Road

Suite B-2

Newark, DE 19702

US

Uslovi upotrebe

Web sajt dostupan je putem sledećeg linka: www.Povoljne-navigacije.com , radi i u skladu sa zakonom. Upotreba ove stranice regulisana je ovim uslovima i odredbama. Korišćenjem stranice potvrđujete da ste pročitali i prihvatili ove uslove. Oni mogu biti modifikovani u bilo kom vremenskom periodu i bez najave kompanije Mondial 8K.

Povoljne-navigacije ne mogu biti ni na koji način odgovorne za bilo kakvu zloupotrebu usluge.

Uredništvo

 

Mondial 8K

2035 Sunset Lake Road

Suite B-2

Newark, DE 19702

US

http://www.Povoljne-navigacije.com

Ograničenje odgovornosti

Informacije sadržane na ovoj stranici su najtačnije moguće i sajt se periodično ažurira ali može sadržati nepravilnosti, propuste ili nedostatke. Ako primetite prazninu, grešku ili nešto što izgleda da predstavlja kvar, prijavite to e-meilom opisujući problem što je preciznije moguće (stranica koja uzrokuje problem, aktivirana radnja, vrsta računara i pregledači koji se koriste, ...).

 

Svaki preuzeti sadržaj vrši se na vlastitu odgovornost korisnika i isključivo na njegovu odgovornost. Shodno tome, Povoljne-navigacije ne mogu biti odgovorne za bilo kakva oštećenja računara korisnika ili gubitke podataka koji nastaju prilikom preuzimanja.

 

Fotografije nisu ugovorne.

 

MONDIAL 8K ne može biti odgovoran za hipertekstualne veze postavljene u okviru ove web stranice do drugih izvora prisutnih na Internet mreži.

Parnice

Današnjim uslovima upravljaju američki zakoni i svaki spor ili parnica koja bi mogla da proizilazi  iz interpretacije ili izvršenja ovih uslova biće u isključivoj nadležnosti sudova u kojima je sedište MONDIAL 8K. Preporuka jezika za rešavanje bilo kakvih sporova je engleski.

Pravo pristupa

U primeni ovog zakona korisnici Interneta imaju pravo da lično pristupe, ispravljaju, menjaju i brišu podatke koji se tiču njih. Ovo se pravo može iskoristiti putem pošte na Mondial 8K, 2035 Sunset Lake Road, Suite B-2, Nevark, DE 19702 US ili putem e-maila @ Povoljne-navigacije.com

Prikupljeni lični podaci se ni pod jednim uslovima ne mogu poveriti trećim licima osim mogućeg pravog izvršenja usluge koju je naručio Internet korisnik.

Privatnost

Vaši lični podaci su poverljivi i neće se slati trećim licima ni pod jednim uslovom osim pravilnog izvršavanja usluge.

Intelektualna svojina

 

Ukupan sadržaj na ovoj web stranici uključujući ali ne ograničavajući se na grafiku, slike, tekst, video zapise, animacije, zvukove, logotipe, gifove i ikone kao i njihovo oblikovanje isključivo je vlasništvo kompanije Povoljne-navigacije (MONDIAL 8K) sa izuzetkom žigova, logotipa ili sadržaja drugih kompanija ili autora partnera.

Svako reprodukovanje, distribucija, modifikacija, prilagođavanje, prenošenje ili objavljivanje čak i delimično, ovih različitih elemenata strogo je zabranjeno bez izričitog pismenog pristanka Povoljnih-navigacija. Ovo predstavljanje ili reprodukcija, bilo kojim postupkom predstavlja povredu koja je predviđena članovima L.3335-2 i u skladu sa Kodeksom o intelektualnoj svojini. Nepoštovanje ove zabrane predstavlja povredu koja može prouzrokovati građansku i krivičnu odgovornost falsifikatora. Pored toga vlasnici kopiranih Sadržaja mogli bi pokrenuti pravne postupke protiv vas.

 

Povoljne-navigacije (MONDIAL 8K) identičan je vlasnik „prava proizvođača baza podataka“ na koja se odnosi knjiga III, naslov IV, Zakonika o intelektualnoj svojini (Zakon br. 98-536 od 1. jula 1998) u vezi sa autorskim pravima i bazama podataka

 

 

Korisnici i posetioci web stranice mogu da postave hipervezu na ovu web stranicu ali samo na početnu stranicu, dostupnu na sledećoj URL adresi: www.Povoljne-navigacije.com  pod uslovom da se ova veza otvori u novom prozoru. Konkretno zabranjena je veza do podstranice ("dubinska veza"), kao i otvaranje ove stranice u okviru ("lažiranja") osim uz izričito prethodno odobrenje Povoljnih-navigacija.

 

Za svaki zahtev, odobrenje ili informacije kontaktirajte nas putem našeg: contact@Povoljne-navigacije.com. Za štampu su predviđeni specifičniji uslovi.

 

Pored toga, formatiranje ove web stranice zahteva  korišćenje spoljnih izvora na koja smo stekli prava ili za koja su prava korišćenja otvorena: Prestashop / HTML 5 / CSS 3 Corporate Template.

 

Autor: Shopifi e-commerce
Modifikacija: Širom sveta 8K

 

Domaćin

OVH

2 rue Kellermann

59100 Roubaix - Francuska

www.ovh.com

FR 22 424 761 419

kontakt@ovh.com

Uslovi korišćenja

Ova web stranica je predložena na HTML5 / PHP i CSS3 jezicima, radi bolje udobnosti korišćenja i prijatnijeg grafičkog dizajna, preporučujemo vam da koristite moderne pregledače kao što su Safari, Firefok, Chrome, ...

Informacije i Isključenje

Mondial 8K sprovodi sva raspoloživa sredstva kako bi osigurao pouzdane informacije i pouzdano ažuriranje svojih web stranica. Međutim, mogu se pojaviti greške ili propusti. Internet korisnik bi zbog toga trebao da osigura tačnost informacija pomoću Povoljnih-navigacija (MONDIAL 8K) i da prijavi sve promene na web stranici koje smatra korisnim. Povoljne-navigacije (MONDIAL 8K) ni na koji način nije odgovoran za upotrebu ovih podataka i za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja može nastati.

Cookies

Za potrebe statistike i prikaza ove web stranica koristite cookies. Ovo su male tekstualne datoteke sačuvane na vašem tvrdom disku za snimanje tehničkih podataka o vašoj navigaciji. Određeni delovi ove web stranice ne mogu biti funkcionalni bez prihvatanja kolačića.

Veze za hipertekstove

Web stranice MONDIAL 8K mogu ponuditi veze do drugih web stranica ili drugih izvora dostupnih na Internetu.

 

Povoljne-navigacije (MONDIAL 8K) nemaju načina da kontrolišu web stranice povezane na njihovim web stranicama. Povoljne-navigacije (MONDIAL 8K) ne garantuje ili garantuje dostupnost takvih spoljnih stranica i izvora. Ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, bilo kakav karakter koji je rezultat sadržaja ovih web stranica ili eksternih izvora uključujući informacije, proizvode ili usluge koje se nude ili bilo kakvu upotrebu ovih elemenata. Rizike povezane sa ovom upotrebom u potpunosti snose Internet korisnici koji moraju da se pridržavaju ovih uslova korišćenja.

 

Korisnici, pretplatnici i posetioci web sajta Povoljne-navigacije (MONDIAL 8K) ne mogu postaviti hipervezu na ovu stranicu bez izričite i prethodne dozvole MONDIAL 8K.
U slučaju da korisnik ili posetilac želi da postavi hipervezu do jedne web stranice Povoljnih-navigacija (MONDIAL 8K) na njemu će biti e-mail koji je dostupan na web stranici kako bi formulisao svoj zahtev za postavljanje hiperveze. Povoljne-navigacije (Mondial 8K) zadržavaju  pravo da prihvate ili odbiju hipervezu bez opavdanja za takvu odluku.

 

Pretraživanja

 Upućivanje na web stranicu da biste dovršili pretragu o informacijama ni na koji način ne znači da Povoljne-navigacije (MONDIAL 8K) priznaje ili prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili upotrebu te web stranice.

Mere predostrožnosti

Na vama je obaveza da preduzmete neophodne mere predostrožnosti kako biste osigurali da ono što odlučite da koristite bude bez grešaka ili čak elemenata destruktivne prirode kao što su virusi, Trojanci, itd.

 

Ne daju se  garancije kupcu koji ima obavezu da se jasno izjasni oko svojih potreba i dužnost da se informiše. Ako se bilo koja informacija koju pruža web stranica Povoljne-navigacije.com  čini netačnom na korisniku je da proveri konzistentnost ili verodostojnost dobijenih rezultata. Povoljne-navigacije (MONDIAL 8K) neće biti odgovorne trećim licima za upotrebu od strane klijenta, informacijama ili nedostatcima istih koji se nalaze u njegovim proizvodima uključujući i jednu od njegovih web stranica.

Kontakt

Povoljne-navigacije stoje vam na raspolaganju za sve vaše komentare ili sugestije. Možete nam pisati na srpskom jeziku i putem: contact@povoljne-navigacije.com

 

Za pitanja, ocene,sugestije, kontaktirajte nas i mi ćemo vas nazvati što je pre moguće.

 

Tim  Povoljne-navigacije