Tutorijal za instalaciju Carplay-a za BMW X4 F26

Tutorijal za instalaciju Carplay-a za BMW X4 F26

Tutorijal za instalaciju Carplay-a za BMW X4 F26

Ovde ćemo na slikama videti kako instalirati Apple Carplay na BMW X4 F26 sa NBT sistemom.

Potreban materijal: Šrafciger T20 torx

Vreme ugradnje: 40-50 minuta

Inventar: Carplay modul i spajanje žice
To uključuje modul, wifi antenu, 2 LVDS (video) kabla, kabal za napajanje, zvučni kabal i USB kabal (nemojte ga priključivati ako koristite bežični uređaj).

 

KORAK 1 : RASTAVLJANJE NAVIGACIJE

Povucite ventilaciju prema sebi, čvrsta je tako da nema opasnosti od loma!

Izduvna ventilacija

Sada morate da odvrnete komandu klima uređaja koja „skriva” navigaciju.

Skinite poklopac da vidite 2 preostala šrafa. Lako se uklanja.

Kontrolnu tablu drže 4 šrafa, 2 na vrhu (vidjeno ranije) i 2 na dnu

Uklonite 2 terminala sa kontrolne table

Nakon što je ploča klima uređaja uklonjena, konačno možete videti navigaciju koja se drži na mestu pomoću 4 T20 torx šrafa.

 

KORAK 2 : POVEZIVANJE

Izvucite LVDS (video) kabal iz ljubičastog konektora.

Povežite ljubičasti utikač koji dolazi sa ekrana (LVDS 2 konektor) ovde i utikač koji ide u LVDS1 ide direktno na ekran umesto originalnog video kabla.

Uklonite utikač za napajanje iz navigacije (QuadLock).

Ne zaboravite da vratite optičko vlakno u strujnu utičnicu (by pass) Carplay-a, jer bez ovoga neće biti zvuka!

i na kraju povežite premosnicu navigacije.

 

KORAK 3 : TEST

Pritisnite dugme MENU na 3 sekunde na vašem iDRIVEu.

Prikazaće se meni, izaberite šta želite da koristite: Apple Carplay, Android Auto ili Mirror Screen.

Izabrali smo Apple Carplay koji će se pokrenuti podrazumevano (bez prethodnog menija), da bismo izabrali Android Auto na primer ili čak Airplay.

Naš modul: Apple Carplay za BMW OVDE