Tutorijal za instalaciju Carplay-a na BMW F13 sa NBT sistemom

Tutorijal za instalaciju Carplay-a na BMW F13 sa NBT sistemom

Tutorijal za instalaciju Carplay-a na BMW F13 sa NBT sistemom

Ovde ćemo na slikama videti kako instalirati Apple Carplay na BMW serije 6 kupe F13 iz 2015. godine sa NBT sistemom.

Potreban materijal: Šrafciger T20 torx

Vreme ugradnje: 30-40 minuta

Inventar: Carplay modul i spajanje žice
To uključuje modul, wifi antenu, 2 LVDS (video) kabla, kabal za napajanje, zvučni kabal i USB kabal (nemojte ga priključivati ako koristite bežični uređaj).

 

KORAK 1 : RASTAVLJANJE NAVIGACIJE

Uklonite poklopac pričvršćen za ventilaciju ravnim predmetom, veoma je čvrst, nema opasnosti od loma! To je jedan komad.

Sada morate odvrnuti kontrolu klima uređaja koja „skriva” navigaciju: 2 šrafa Torx T20.

Sada možete ukloniti ploču klima uređaja sa svojim konektorima.

Stub se drži pomoću 4 Torx T20 šrafa.

 

KORAK 2 : UKLJANJANJE EKRANA

Ekran se drži pomoću 2 Torx šrafa (crveni krugovi).

Da biste uklonili ekran, vrlo je jednostavno, povucite ga nagore.

Izvucite LVDS (video) kabal oz roze konektora.

 

KORAK 3 : POVEZIVANJE

Povežite roze utikač monitora ovde (LVDS konektor 2).

Uklonite utikač za napajanje iz navigacije, roze utikač (video) takođe treba da se ukloni (da se ubaci u LVDS 2).

Uklonite optičko vlakno iz originalne utičnice ako je imate.

Da biste ga zatim vratili u strujnu utičnicu (bay-pass) Carplay-a.

i na kraju povežite premosnicu navigacije.

 

KORAK 4 : TEST

Pritisnite dugme BACK ili MENU na 3 sekunde na vašem iDRIVE.

Prikazaće se meni, izaberite šta želite da koristite: Apple Carplay, Android Auto ili Mirror Link.

Ovde smo izabrali Apple Carplay na BMW-u serije 6 F13 kupe.

 

Naš modul: Apple Carplay za BMW OVDE