Šta je Can Bus?

Šta je Can Bus?

ŠTA JE CAN BUS?

Poslednjih godina sistem Can Bus postaje sve popularniji među vozačima. Ali šta je Can Bus? Koje su prednosti i nedostaci ovog sistema? Bacimo pogled!

 

Šta je Can Bus?

Can Bus je sistem koji se nalazi u većini modernih vozila. To je sistem koji omogućava električnim komponentama automobila da dele podatke, uključujući audio sisteme, električni servo upravljač, prenos itd.

Drugim rečima, Can Bus omogućava raznim komponentama koje se nalaze u automobilu da međusobno komuniciraju. Komunikacija je vrlo brza i sistem koristi samo nekoliko kablova.

Poslednjih godina Can Bus se nalazi u velikom broju vozila, uključujući modele BMW, Nissan, Toyota i Honda.

 

Elementi koji čine Can Bus sistem

Can Bus se sastoji od skupa elemenata:

- Arbitraža IS;

- Proširenje identifikatora (IDE);

- Kod dužine podataka (DLC);

- Podaci

 

Prednosti Can Bus sistema

Kao što smo već gore pomenuli, Can Bus se nalazi u desetinama modela, i to ne bez razloga. Brzina prenosa podataka je jedna od prednosti ove tehnologije. Sistem je sposoban da pošalje nekoliko poruka istovremeno i na desetine uređaja odjednom.

Štaviše, sistem sadrži malo kablova i stoga se lako instalira. U sistem je moguće dodati nove komponente bez ikakvih posebnih briga.

Imajte na umu da je cena takvog sistema relativno niska.

 

Mane Can Bus-a

Iako prednosti sistema rastu, treba spomenuti nekoliko nedostataka.

Zbog električnog opterećenja, ova tehnologija podržava do 64 čvora, znajući da bi moglo doći do neželjenih interakcija između njih, što bi dovelo do dodatnih troškova za njegovo održavanje.

Pored toga, treba napomenuti da mreža mora biti topološki ožičena, što ograničava broj kvarova.