Kod za navigaciju, zašto?

Kod za navigaciju, zašto?

KOD ZA NAVIGACIJU, ZAŠTO?

Danas su svi elektronski uređaji generalno opremljeni sigurnosnim sistemom za sprečavanje krađe ili sabotaže. U konkretnom slučaju navigacije, to je šifra koja obezbeđuje sigurnost uređaja. Aktivira se čim se baterija odvoji od vozila, ili ako je potpuno ispražnjena ili ako je dotična navigacija isključena.

 

Kod za navigaciju : definicija

Kada govorimo o kodu, to je uvek jedan od brojeva vezanih za dobro definisanu bezbednosnu ulogu. Kada poruka "CODE" treperi na vašoj navigaciji, to znači da je vaš uređaj opremljen funkcijom koda za navigaciju. Ovo je veoma važan kod koji morate koristiti kada ponovo želite da koristite svoj stereo.

Obično svi uređaji imaju memorijsku funkciju koja im omogućava da čuvaju određene neophodne informacije kao što su unapred podešene vrednosti, vreme, kod i mnoge druge. Međutim, kada se baterija vašeg automobila potpuno isprazni, a vi ste je nakon toga isključili, rizik od gubitka ovih informacija sačuvanih u memoriji je veoma visok. Ali naravno, ako imate kod, nemate o čemu da brinete. Zato što bezbednosna funkcija zasnovana na kodu omogućava kada je vaša navigacija polomljena ili ukradena, da aktivirate određene blokove koje samo vi možete da otključate. Dakle, vaš uređaj je bezvredni predmet u rukama lopova.

 

Kod za navigaciju : kako ga pronaći?

Postoji nekoliko metoda da pronađete kod za navigaciju. Postoje :

- Konsultovanje korisničkog priručnika;

- Konsultovanje OEM web stranice;

- Konsultujte svog lokalnog prodavca;

- Uradite neko onlajn istraživanje da biste proverili besplatne baze podataka;

- Konačno, možete platiti lokalnoj prodavnici ili onlajn strukturi da locirate svoj navigacija kod.

Ova poslednja opcija treba da se koristi kao poslednje sredstvo, u slučaju da sve prethodne opcije nisu uspešne. Generalno, ove plaćene usluge od vas traže specifične informacije kao što su marka vašeg vozila i model vaše navigacije. Takođe traže serijski broj ili broj dela vašeg stereo uređaja.

 

Kod za navigaciju : kako ga uneti?

Proces nije standardan, razlikuje se od modela do modela. Ali obično je dugme za jačinu zvuka ono koje se najčešće koristi za biranje brojeva i onda ćete samo morati da kliknete da biste potvrdili. Da biste izbegli zaključavanje uređaja nakon nekoliko pokušaja, preporučuje se da znate kako da unesete kod pre nego što počnete. Međutim, vaš prodavac će moći da vas uputi. Kada ste sigurni da ste savladali proces, trebalo bi da ga unesete, zatim proverite i konačno potvrdite. Na ovaj način možete vratiti svoj stereo sistem u puno radno stanje.

Kod navigacije je veoma važan za bezbednost vašeg uređaja. Treba to znati i pažljivo čuvati. Na primer, možete to zapisati u svoju svesku. To je šifra koja se ne gubi ni pod kojim okolnostima.