Kako znati svoju BMW navigacionu verziju?

Kako znati svoju BMW navigacionu verziju?

Kako znati svoju BMW navigacionu verziju?

Bez obzira da li želite da znate verziju navigacije da biste ažurirali GPS ili dodali Carplay na svoj BMW, prvo morate znati verziju navigacije.

 

KOJI TIPOVI VERZIJA POSTOJE?

Od 2008 postoji verzija :

PREMIUM, NEXT, MOVE, MOTION i EVO

 

KAKO TO DA URADITE?

Na vašem Idrive-u, onom koji vam omogućava kretanje kroz menije, idite po sledećem redosledu:

NAV ==> OPTION ==> pomerite se nadole do VERSION

Tada ćete dobiti ovakav ekran :